Saturday, 1 June 2013

kenali jawi : ilmu filologi ( part 1)

memandangkan nak exam..
maka ini cara study pling berkesan kot..
buat balik nota kat blog kesayangan
semua boleh kongsi kan?
mari kita kongsi sedikit pengenalan ilmu filologi.. basic ja dulu
PENGENALAN FILOLOGI ???
merupakan pengetahuan tntang sastera dan kebudayaan. Penelitian filologi merupakan salah satu cara untuk meneliti bahasa melalui 3 bidang iaitu :
1. linguistik
--> mmpelajari unsur2 " membangun bahasa " sperti,
  • ucapan
  • cara membuat kalimat
  • dll yang tercakup dalam pengertian bahasa atau gramatika

2. filologi berkepentingan dengan makna kata secara khusus, kerana tujuan adalah kejelasan bahasa secara menyeluruh dan sesuai kata demi kata,baik yang tertulis mahupun yang lisan


3. ilmu sastera (kesusasteraan) yg berkepentingan dngn penilaian atau ungkapan bahasa jika dilihat dari sudut estetika. serta dipandan sebagai ilmu yang menyelidiki kebudayaan melalui bahasa dan karya.FILOLOGI SECARA ETIMOLOGI

filologi berasal dari kata yunani

  • 'philos' - cinta
  • 'logos'- kata( kata ini kemudian membentuk erti 'cinta kata' atau 'senang bertutur' atau 'senang kebudayaan')
kata ini berkembang kmudian menjadi 'senang belajar' atau 'senang kebudayaan'


Dalam bahasa Arab filologi adalah ilmu 'tahqiq al-Nushush'

menurut Az-Zamakhsyari dalam kitab 'Asas al- Balaghah'

"mentahqiq sebuah teks atau nash, iaitu melihat sejauh mana hakikat yang sesungguhnya yang terkandung didalam teks itu. Mengetahui sesuatu berita dan yakin dengannya. Oleh demikian, 'tahqiq' dalam bahasa ialah pengetahuan yang sesungguhnya dan bererti juga mengetahui hakikat sesuatu tulisan."

Oleh sebab itu, sebahagian ahli filologi yng mengadakan tahqiq pada suatu teks tidak menyebut dirinya sebagai 'muhaqqiq'(gelaran bagi orang yg mentahqiq teks). Mereka lebih cenderung memakai kata "

  • sahahhahu - telah diperiksa(paling popular digunakan)
  • qara'ahu - telah dibaca oleh
  • qaranahu - telah dibandingkan dengan naskah asli
  • i'tana bihi - yang dipelihara dan dijernihkan


Para ulama memainkan perana besar dalam mentahqiq karya2 penting bagi umat Islam iaitu bermula dari :

1. pengumpulan nas-nas Al-Quran
2. hadis Nabi s.a.w
3. karangan para ulama terdahulu dalam pelbagai ilmu keislaman.

Selain itu, tahqiq juga digunakan untuk :

1. penyusunan buku-buku sumber dalam pelbagai bidang cth: tafsir yg gunakan riwayat hingga ia dinamakan al-matsur
2. menyelamatkan warisan kesasteraan dari zaman pra islam
3. syair2 zaman jahiliyyah
4. ilmu insab
5. salasilah keturunan yang dihafal dan disampai secara turun menurun melalui lisan.

No comments:

Post a Comment

semaian baja-baja pokok2 yang syiok sila tabuq kt sini

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...