Saturday, 1 June 2013

kenali jawi : ilmu filologi ( part 5)

yang ni sambungan dari part 4.. selepas proses penghasilan teks meh nak smbung proses seterusnya


PROSES PENYALINAN

penurunan teks secara turun temurun disebut tradisi

hal ini menjadikan terdapat pelbagai variasi dalam naskah adalah disebabkan beberapa faktor antaranya

  • orang lain ingin memiliki naskah asli
  • naskah asli keberangkalian telah rosak dimakan zaman
  • mungkin rosak disebabkan perkara2 persekitaran seperti cecair atau bahan bakar.

hal ini menjadikan naskah2 yang disalin tersebut tidak mungkin lari dari berlaku kesilapan.
Martin L. West mengingatkan bahawa sebab2 kesalahan tersebut terjadi adalah disebabkan banyak perkara. Antaranya :

  1. penyalin kurang memahami bahasa naskah yang disalin
  2. tulisan yang mungkin kurang jelas
  3. akibat kesalahan penyalin yang salah tafsir perkataan
  4. ketidaktelitian penyalin hingga menyebabkan beberapa huruf hilang

Antara sebab2 lain yang menyebbkan kesalahan dalam naskah adalah:

  1. penyalinan perkataan yang terlebih maju dari perkataan asal
  2. huruf yang terbalik
  3. perubahan dalam teks dimana pengarang mungkin menghilangkan sebahgian dari teks


oleh demikian, sebuah naskah yang disalin dari naskah lain belum tentu merupakan naskah yang sempurna. hal ini kerana terdapat pelbagai variasi dalam penulisan dan naskah itu sendiri. Disini bermula tugas ahli filologi untuk sempurnakan teks dengan membuat penelitian dengan cermat. tujuannya, bagi menghasilkan sebuah karya yang paling dekat dengan karya aslinya.


No comments:

Post a Comment

semaian baja-baja pokok2 yang syiok sila tabuq kt sini

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...